Pokemon GO równie istotne co łapanie kolejnych pokemonów jest również walka, która dziś wydaje się skromnym elementem tego tytułu, to z pewnością w przyszłości zostanie rozbudowana w znaczący sposób.

Podczas walki można z trzech ruchów bojowych:

  • Szybki atak
  • Atak specjalny
  • Unik

Każdy z nich ma swój czas potrzebny do odnowienia, przy czym należy zaznaczyć, że cooldown danego ataku zależy od pokemona. Jedynie unik ma z góry określony czas po którym można go ponownie wykonać jest to 0,5 sekundy.

Działania, które nie są związane z walką takie jak zmiana pokemona, też ma swój czas potrzebny do odnowienia. W tym przypadku jest to 1 sekunda.

Zadawane obrażenia przez szybki i specjalny atak nie są związane z ilością CP, a są powiązane jedynie z rodzajem wykonywanego ataku i być może z poziomem trenera. Gdy jednak Gym broniony jest przez AI (Sztuczną Inteligencje), to CP może mieć bezpośredni wpływ na ilość zadawanych obrażeń.

Wrogi Pokemon atakuje co 1,5 sekund niezależnie czy jest to szybki atak czy specjalny.

Korzystania z tego samego ataku, co typ twojego Pokemona daje premierę do ataku o 1.25 nazwaną „same type attack bonus” (STAB).

Szybki atak

Najprostszym sposobem walki jest kilkukrotne dotknięcie ekranu. Korzystanie z tych ruchów napełnia pasek ataku specjalnego.

Atak specjalny

Ten typ ataku jest często bezwartościowy, ponieważ jest znacznie wolniejszy od ataku podstawowego, a tym samym mniej skuteczny. Wyjątkiem są sytuacje, gdy jesteśmy pewni, iż będzie on bardzo skuteczny na dany typ Pokemona.

Aby aktywować atak specjalny należy go dotknąć i przytrzymać, aby rozpocząć aktywację ładunku. Kiedy już nowy pasek się wypełni i żaden z ruchów nie ma czasu cooldownu, wówczas ładunek się uaktywni, więc należy mieć pewność czy wypełni się on do końca po wszystkich akcjach, bo jeśli nie to nie zrobi on niczego.

pokemon go walka pokemonów

Czym są uniki?

Czy zauważyłeś, że przed lub podczas ataku miga żółty wskaźnik? Jest to właśnie unik, który można przesunąć w lewo lub w prawo, chwilę po tym jak tylko się pokaże. Przesuwanie zbyt wcześniej nie da żadnego efektu, więc na początku trzeba trochę poćwiczyć.

Na wykonanie uniku mamy około 0.5 sekundy po pojawieniu się znacznika. Coldoown uniku wynosi 0,5 sekund. Z kolei szybki atak ma okienko na zadanie obrażeń 0.2 sekundy.

Ataki specjalne mają różne przedziały czasowe w której mogą zadać obrażenia, jedne dłuższe inne krótsze od ataku szybkiego. Im ten czas jest dłuższy tym trudniej jest zrobić całkowity unik. Atak Blizzard jest jednym w grze, którego czas na zadanie obrażeń wynosi 0 sekund. Oznacza to, że nie ma żadnej możliwości, aby go uniknąć, ponieważ żółty wskaźnik się po prostu nie pojawia.

Uniki mogą znacznie zmniejszyć lub całkowicie zniwelować zadawane obrażenia. Gdy już opanujesz technikę uników, będziesz w stanie pokonać Pokemony które mają znacznie większą liczbę CP niż Twoje.

Skuteczność związana z typem Pokemona

Każdy z typów Pokemonów ma swoje słabe i mocne strony. Wiąże się to w szczególności z ich naturą, czy mamy do czynienia ze stworzeniem ognistym, trawiastym czy wodnym. Jeśli atak jest skuteczny wobec któregoś z gatunków zadaje on o 1.25 większe obrażenia, jeśli niezbyt skuteczny to uszkodzenia wynoszą tylko 0.8.

W Pokemon GO skuteczność nawet wielokrotna zoastała uproszczona do wartości uszkodzeń 1,25, a odporność 0.8.

Kalkulacja obrażeń

Poniżej znajduje się wzór, który pokazuje w jaki sposób można wyliczyć zadawane obrażenia w Pokemon GO.

Główne obrażenia = (2*Poziom + 4) / 100 * (Atak_Atakującego / Obrona_Broniącego) * Siła_Ruchu + 0.25

Modyfikacje dotyczące zadawanych obrażeń:

  • STAB (1.25)
  • Skuteczność typu (1.25)
  • Nieskuteczność typu (0.8)
  • Atak krytyczny (1.5)
  • Inne modyfikiatory (od 0.85 do 1)

Polecane powerbanki do Pokemon GO