Łaska jest postacią, która należy do klasy Wsparcie. Ze względu na swój charakter, jest ona typowym przedstawicielem supportowych championów. Umiejętności Łaski koncentrują się na leczeniu i wzmacnianiu sojuszników.

Łaska/Mercy poradnik

Łaska/Mercy Informacje ogólne

  • Imię: Angela Ziegler
  • Wiek: 37 lat
  • Rola: Wsparcie
  • Trudność: Jedna gwiazdka
  • Zajęcie: Lekarz polowy, służby ratownicze

Baza operacyjna: Zurych, Szwajcaria

Przynależność: Była agentka Overwatch

Silna przeciwko: brak

Słaba przeciwko: Winston, Trupia Wdowa, Wieprzu, Genji

Łaska/Mercy słabe i mocne strony

Mocne strony

  • Najwydajniejsze leczenie sojuszników pośród wszystkich bohaterów Wsparcia
  • Duża mobilność dzięki umiejętności Anioł Stróż
  • Wskrzeszania wszystkich poległych sojuszników znajdujących się w zasięgu działania umiejętności

Słabe strony

  • Nikłe możliwości samoobrony
  • Jest łatwym celem dla wrogich jednostek

Łaska/Mercy Strategia

Łaska jest postacią typu Wsparcie. Wydajne leczenie sojuszników, wzmacnianie ich oraz możliwość wskrzeszenia czynią tego bohatera dobrym wyborem, bez względu na kompozycję drużyny. Ma to swoją cenę, gdyż Łaska jest kontrowana niemal przez każdego bohatera, gdyż ma małe możliwości samoobrony.

Podstawową umiejętnością Łaski jest Kaduceusz. Użycie tego skilla powoduje leczenie sojusznika na poziomie 60 punktów zdrowia na sekundę. Umiejętność jest chanellowanna co oznacza, że efekt utrzymuje się na bohaterze tak długo, jak trzymamy naciśnięty przycisk myszy. Alternatywą jest Wzmocnienie, które zapewnia premię do zadawanych obrażeń wynoszącą 30 %. W pierwszej kolejności zawsze korzystaj z leczenia sojuszników. W momencie, gdy wszyscy towarzysze broni mają duży poziom punktów zdrowia, warto rozważyć użycie Wzmocnienia na jednostkach zadających duże obrażenia.

W razie potrzeby Łaska może skorzystać z Blastera i zadać obrażenia w przypadku samoobrony. Zawsze lepiej jest wzmacniać obrażenia, niż strzelać. Są jednak sytuacje, gdzie jesteśmy odłączeni od drużyny lub nie ma komu dawać premii do obrażeń, wtedy można rozważyć zmianę broni na Blaster.

Umiejętnościami dającymi Łasce ogromną mobilność są: Anioł Stróż oraz Zstąpienie Anioła. Pierwsza z nich polega na doskoku do zaznaczonego sojusznika. Ze względu na niski cooldown, skill ten daje ogromną przewagę, a rozważne go używanie czyni Łaskę nieuchwytną. Kolejną umiejętnością jest Zstąpienie Anioła, które polega na powolnym opadaniu Łaski, gdy ta znajduje się w powietrzu. Umiejętność jest bardzo przydatna, gdy zostaniemy zepchnięci w przepaść. Naciskając spację niemalże zawisamy w powietrzu, czekając na sojusznika. Gdy ten znajdzie się w zasięgu wzroku możemy użyć Anioła Stróża i wydostać się z tarapatów.

Super umiejętnością Łaski jest Wskrzeszenie. Jak sama nazwa wskazuje jesteśmy w stanie przywrócić do życia sojuszników. Zasięg spella to 15 m, a każda sojusznicza postać znajdująca się na tym obszarze zostanie wskrzeszona. Dobrą taktyką jest zostawienie Wskrzeszenia na moment, w którym ultimate wrogich jednostek zostanie już wykorzystane. Nie warto również czekać na śmierć wszystkich sojuszników. Wskrzeszenie już dwóch postaci daje ogromną przewagę w starciu.

Łaska/Mercy Umiejętności

Kaduceusz

Łaska aktywuje promień, który odnawia punkty życia sojusznika przez czas trwania umiejętności lub daje mu premię do obrażeń.

Klawisz: Lewy Przycisk Myszy, Prawy Przycisk Myszy

Blaster

Łaska wystrzeliwuje salwę pocisków ze swojej broni.

Klawisz: Lewy Przycisk Myszy

Anioł Stróż

Łaska wykonuje skok do zaznaczonego sojusznika.

Klawisz: Shift

Zstąpienie Anioła

Łaska na czas trwania umiejętności zmniejsza prędkość opadania.

Klawisz: E

Wskrzeszenie

Łaska wskrzesza sojusznicze jednostki na danym obszarze.

Klawisz: Q