Przedstawiamy listę kodów do gry Sims 2 wraz z instrukcją dotyczącą ich używania. 

Kody do the Sims 2

W trakcie gry naciśnij kombinację klawiszy [CTRL] + [SHIFT] + [C], następnie wpisz w konsoli jeden z poniższych kodów, uwaga, rozmiar liter jest ważny:

 • Kaching – dostajesz 1,000 pieniędzy
 • slowMotion # – ustaw szybkość gry (za # wpisz cyfrę z przedziału 0-8)
 • aging -on – aktywuje starzenie się
 • aging -off – wyłącza starzenie się
 • moveObjects on – aktywuje możliwość ruszania przedmiotów
 • moveObjects off – wyłącza możliwość ruszania przedmiotów
 • autoPatch -on – aktywuje AutoUpdate
 • autoPatch -off – wyłącza AutoUpdate
 • expand – rozszerza okno konsoli
 • help – widzisz listę kodów z gry
 • help [nazwa kodu] – wyświetla informacje na temat danego kodu
 • exit – zamyka okno konsoli

Polecane myszki dla graczy