Przedstawiamy listę kodów do czwartej części popularnej serii Mass Effect o nazwie Andromeda. 

Kody do Mass Effect: Andromeda PC

W grze Mass Effect: Andromeda nie występują typowe kody ułatwiające rozgrywkę, jednakże istnieje lista komend, dzięki którym możemy lepiej dostosować grę do naszych potrzeb.

Po naciśnięciu tyldy (~) wpisz jeden z poniższych kodów.

 

 • UIDrawEnable
 • Window.PosX
 • Window.PosY
 • Window.Width
 • Window.Height
 • GameTime.MaxVariableFps
 • Render.DrawScreenInfo
 • Render.ResolutionScale
 • Render.FrameSynthesisScaleH
 • Render.FrameSynthesisScaleY
 • Render.VSyncFlashTestEnable
 • Render.OutputBrightnessTestEnable
 • Thread.ProcessorCount
 • Thread.MaxProcessorCount
 • Thread.MinFreeProcessorCount
 • Thread.JobThreadPriority
 • WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable
 • WorldRender.MotionBlurEnabled
 • WorldRender.MotionBlurRadialBlurMax
 • WorldRender.MotionBlurQuality
 • WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount
 • WorldRender.FrameSynthesisMode
 • WorldRender.FilmicEffectsEnable
 • WorldRender.EmitterSunTransmittanceMapEnabled
 • WorldRender.EmitterSunTransmittanceResolution
 • WorldRender.LightTileCombineOutdoorLightEnable
 • WorldRender.LightTileCsPathEnable
 • WorldRender.PlanarReflectionEnable
 • WorldRender.InterpupillaryDistance
 • WorldRender.SpotLightShadowmapEnable
 • WorldRender.SpotLightShadowmapResolution
 • RenderDevice.VSyncEnable
 • RenderDevice.TripleBufferingEnable
 • RenderDevice.RenderAheadLimit
 • RenderDevice.StereoConvergenceScale
 • RenderDevice.StereoSeparationScale
 • RenderDevice.StereoSoldierZoomConvergenceScale
 • RenderDevice.DxDiagDriverDetectionEnable
 • RenderDevice.Dx11Dot1Enable
 • RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable
 • PerfOverlay.Enable
 • PerfOverlay.DrawGraph
 • PerfOverlay.DrawGraphMethod
 • PerfOverlay.DrawCpuGraph
 • PerfOverlay.DrawGpuGraph
 • PerfOverlay.DrawFrameGraph
 • PerfOverlay.DrawVblankGraph
 • PerfOverlay.DrawFps
 • PerfOverlay.DrawFpsMethod
 • PerfOverlay.DrawFcat
 • PerfOverlay.FcatWidth
 • PerfOverlay.LegendDisplayFormat
 • PerfOverlay.FpsTimePeriod
 • PerfOverlay.FpsDisplayAlpha
 • PerfOverlay.FpsDisplayFormat
 • PerfOverlay.FpsDisplayScale
 • PerfOverlay.FpsDisplayOffsetX
 • PerfOverlay.FpsDisplayOffsetY
 • PerfOverlay.FrameFileLogEnable
 • NetworkPerfOverlay.Enable
 • Screenshot.Render
 • Screenshot.Format
 • Screenshot.LayerMode
 • PostProcess.ForceDofEnable
 • PostProcess.DofMethod
 • PostProcess.BlurMethod
 • PostProcess.SpriteDofEnable
 • PostProcess.SpriteDofHalfResolutionEnable
 • PostProcess.DynamicAOEnabled
 • PostProcess.DynamicAOMethod
 • PostProcess.ScreenSpaceRaytraceEnable
 • PostProcess.ScreenSpaceRaytraceDeferredResolveEnable
 • PostProcess.ScreenSpaceRaytraceSeparateCoverageEnable
 • PostProcess.ScreenSpaceRaytraceFullresEnable

Polecane klawiatury dla graczy