Komputer może okazać się fantastycznym narzędziem wspomagającym rozwój dziecka. Pozwala on bowiem na doskonalenie umiejętności poznawczych, manualnych, a także tych związanych z planowaniem czy chociażby radzeniem sobie w trudnych sytuacjach.

Zwłaszcza jeśli wykorzystamy go do obsługi wielu rozmaitych gier, które z jednej strony mogą bawić, a z drugiej uczyć. Wiele mówi się o tym, że dzięki odpowiednio przygotowanym grom dziecko jest w stanie nauczyć się zdrowej rywalizacji czy chociażby pracy w grupie. Wszystko to sprawia, że naprawdę warto rozważyć umiejętne wprowadzenie go w świat gier.

Polecane gry dla dzieci