Jest to mechanizm odpowiedzialny za zapisywaniu stany gry bez ingerencji gracza. Zapis ten może być wykonywany w określonych miejscach lub po upływie czasu.

Autosave ma zapobiegacie utracie danych, jak również powtarzaniu bardzo obszernych fragmentów gry, gdy przeszkodzi nam na przykłada awaria komputera.

Zapis tego typu najczęściej można spotkać podczas przechodzenia między lokacjami, po ukończeniu istotnego fragmentu gry czy przed starciem z bardzo wymagającym wrogiem.

Polecane gry